LOẠI XE GIÁ BÁN CÔNG BỐ
HÌNH ẢNH MINH HỌA
Mirage CVT
( 5 chỗ , số tự động )

508.000.000


Mirage MT
( 5 chỗ , số sàn )

435.300.000


Attrage CVT
( 5 chỗ , số tự động )

537.000.000Attrage MT
( 5 chỗ , số sàn )493.000.000
Attrage MT STD
( 5 chỗ ,số sàn, 5 cấp )


463.000.000


Pajero Sport 4WD AT
( 7 chỗ ,số tự động, 2 cầu )1.000.000.000


Pajero Sport 2WD AT
( 7 chỗ ,số tự động, 1 cầu )


925.000.000Pajero Sport 2WD MT
( 7 chỗ ,số sàn, 1 cầu )


790.000.000
Pajero
( 7 chỗ, 2 cầu )


1.880.000.000

Triton 4x4 AT
( số tự động, 2 cầu )

765.800.000Triton 4x4 MT
( số sàn, 2 cầu )
680.800.000Triton 2x4 AT
( số tự động, 1 cầu )605.800.000Triton 2x4 MT
( số sàn, 1 cầu )
575.300.000
Outlander Sport  CVT Premium

( số tự động, bản cao cấp )


977.800.000Outlander Sport  CVT

( số tự động, bản chuẩn )


877.400.000